logo

Tag

Caceh in Trash out

Mölnbo Trash Out – CITO Event

Så efter drygt 6 år som geocachare så var det då idag dags för mitt första CITO event, Cache In, Trash Out. En eventtyp med egen eventikon och just idag (och igår) så har Groundspeak en så kallad CITO Weekend och om man deltager och loggar ett CITO event under denna weekend så får man en fin souvenir.
Läs mer