logo

Tag

Underhåll

Needs Maintenance

När man skapar en geocache så tänkar man en del på hållbarheten och hur väl den ska stå emot slitage, väta, väder och vind. Man anpassar ofta burk efter läge och placering. Hur väl man än tänker så kommer det alltid att behövas underhåll i någon form.
Läs mer