logo

Tag

Kamera

Teknikdriven

Geocaching handlar om att hitta burkar vid givna koordinater. Det man behöver är ett konto på gc.com och någon form av karta för att hitta rätt. Rent primitivt så går det med utskrivna kartor från någon internetkarttjänst men sökandet underlättas kraftigt av en GPS-enhet. Det finns en del varianter på dessa och det rör sig från bilnavigatorer till handburna GPS-enheter via mobiltelefoner med GPS. Vad man ska välja är
Läs mer