Inlägg

Förhandstitt på GPS Tuner Atlas

Jag var med på en runda betatest av GPS Tuner Atlas. Förra veckan avslutades betatesten och jag fick tillgång till GPS Tuner Atlas RC, dvs releasekanditaten. I jämförelse med GPS Tuner 6 så har man förbättrat en hel del funktioner och buggar och framförallt programfunktionaliteten. Det går snabbare att starta upp programmet och det är smidigare att växla mellan de olika menyerna i programmet.

Snygg kompass i GPS Tuner Atlas

Snygg kompass i GPS Tuner Atlas

Nytt i GPS Tuner Atlas är att det nu finns stöd för lokalt sparade satellitekartor. Detta administrerar man via programmet Map Tuner. Map Tuner är själva programvaran man har installerad på datorn och därifrån sköter man installationen av GPS Tuner samt till sin Windows Mobil.  Det som krävs är att man har Active Sync alternativt Windows Mobile Device Center (för Microsoft Vista). Det är också i Map Tuner man väljer ut vilka kartor och satellitbilder man vill ha kopierade till sin Windows Mobil.

Välja ut kartdata i Map Tuner

Välja ut kartdata i Map Tuner

GPS Tuner Atlas hanterar smidigt import av bla a gpx-filer, loc-filer och  kml-filer samt har stöd för olka waypoint typer. Jag importerade en GPX-fil med 500 waypoints i och det gick snabbt och smidigt. Det finns ett antal waypoints redan inlagda i programmet, allt från bensinstationer, restauranger till sevärdheter. Dessa kan man välja om man vill ha synliga eller ej.

Förbered satellitbilder till mobilen

Förbered satellitbilder till mobilen

Kartöversikten i kartdelen är bra och lätthanterad, likaså i satelliteläget. När man tankar ned satellitbilder i Map Tuner får man välja hur detaljerad man vill att satellitbilderna ska vara. Ju mer detaljerade desto större plats tar naturligtvis satellitdatat på minnet i telefonen.  Med en Windows Mobile med hyfsat minneskort så kan man få plats med en hel del.

Min position

Min position

Kartvyn är överskådlig och man har stora enlkla knappar för manövrering med fingrarna och det går lätt att växla mellan kartvy, kompass eller tripdata. Trippdata finns i lite fler varianter än i tidigare version och det är en klar förbättring. Att hantera POI’s är lite knepigt då det krävs flera ”klick” för att komma till rätt meny. Men menyerna är stora och överskådliga så det är hanterbart. Det jag saknar ur ett geocachingperspektiv är hanteringen av POI’s. Det enda man får upp i listan under POI är GCxxxx namnet. Vet man inte GC-nanmet på cacchen måste man ta reda på det innan man vet vilken geocache det är man vill ställa in som mål. Ikonen för geocacher följer inte geocaching.com’s ikonstandard för Traditionella, Multi eller Mystery för att nämna några. GPS Tuner har en egen ikonuppsättning och det finns en enda ikon för ”geocache”. Dett är en stor brist tycker jag eftersom man i ett översiktsläge har ganska stor nytta av vad det är för slags typ av geocache.  Detaljinformationen för varje geocache är också, liksom tidigare i alla GPS Tuner versioner, väldigt knapphändig.

Överlag så är GPS Tuner Atlas en klar förbättring av GPS Tuner 6, man har lyssnat på en del kritik och tagit in buggar och fixat dem. Det är en snygg och trevlig programvara och jag hoppas den även gör jobbet enkelt för offroad navigation.